امتیاز این آیتم
  • 4.89 / 5 5
(9 votes)

محیط اطراف و فاکتورهای سبک زندگی مانند انتخاب‌های غذایی، سیگار کشیدن و در معرض مواد شیمیایی بودن منجر به تغییرات در فعالیت ژن (تغییرات اپی‌ژنتیک) شود. تغییرات اپی‌ژنتیک، تغییرات شیمیایی هستند که ژن‌های ما را خاموش یا روشن می‌کنند.

  • مصرف قهوه و چای، دو نوع مواجه با ترکیبات فعال دارویی است.
  • بر اساس نتایج مطالعات قبلی، قهوه و چای هر دو نقش مهمی در تعدیل خطر بیماری در انسان‌ها از طریق سرکوب پیشرفت تومور، کاهش التهاب و اثرگذاری بر متابولیسم استروژن دارند.
  •  محققین نشان دادند که مصرف چای، در زنان منجر به تغییرات اپی‌ژنتیک می‌شود .
  • این تغییرات با سرطان و متابولیسم استروژن اثر متقابل دارند.

به این منظور، مطالعه‌ای بر روی  ۴ گروه از افراد اروپایی در هنگام مصرف قهوه و چای انجام شد.

نتایج نشان دادند که تغییرات اپی‌ژنتیک در زنان مصرف‌کننده چایی وجود دارد اما در مردان مشاهده نشد.

در ارتباط با گروه “زنانِ مصرف‌کننده چای”، دو نوع متیلاسیون متفاوت در نقشه ژنوم آن‌ها مشاهده شد.
در آنالیزهای نمونه مربوط به مردان مصرف‌کننده قهوه و چای، تفاوتی در تغییر نقشه ژنوم آن‌ها مشاهده نشد.
این مناطق شامل ژن‌هایی بودند که اثرمتقابل آن‌ها با متابولیسم استرادیول و سرطان تشخیص داده شده است.
هیچ منطقه‌ی قابل توجهی در آنالیزهای مردانِ مصرف‌کننده چایی یا قهوه مشاهده نشد.
مطالعات قبلی نشان دادند که مصرف چای سطوح استروژن را کاهش می‌دهد .
بر اهمیت تفاوت بالقوه بین پاسخ بیولوژیکی به چای در مردان و زنان تأکید می‌کند.
همچنین زنان مقادیر بالایی از چایی را در مقایسه با مردان می‌نوشند
که توانایی گروه محقق را در یافتن ارتباط در زنان افزایش می‌دهد.

نتایج این مطالعه، بر نقش ترکیبات فعال بیولوژیکی موجود در چای که در سرطان و متابولیسم استروژن درگیر می‌شوند، تاکید می‌کند؛ که می‌تواند منعکس کننده این موضوع باشد که اثرات سلامت مرتبط با مصرف چای ممکن است به دلیل تغییرات اپی‌ژنتیک باشد.
با این حال مطالعات بیشتری لازم است تا چگونگی اثرات این تغییرات اپی‌ژنتیک بر روی سلامتی کشف شود. قبلا ثابت شده بود که کاتچین‌های چای منجر به تغییرات اپی‌ژنتیک در شرایط آزمایشگاهی و در سلول‌های سرطانی کشت شده می‌شوند؛ که استدلالی است برای اینکه برخی از اثرات سلامت چای ممکن است از طریق اپی‌ژنتیک‌ها واقع شوند.

پست قبلی اثر دارچین و زنجبیل در برابر چاقی
پست بعدی 12 فایده سلامت‌بخش آووکادو

دیدگاهتان را بنویسید