آزام بخش گیاهی

پیش فرض
  9

   نمایش به عنوان: شبکه ای فهرست

   • نمایش سریع
    پکیج درمان پرخاشگری تعریف پرخاشگری باید گفت که  رفتاری است که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگران می باشد . درمان پرخاشگری قصد و نیت در اینجا مشخص کننده رفتار پرخاشگرانه می باشد. بعد از تعریف پرخاشگری باید اضافه کرد که خشم و پرخاشگری ممکن است بدنی باشد ( زدن – لگد زدن – گاززدن) یا [...]
    ۹۰,۵۰۰ تومان۳۴۵,۵۰۰ تومان
    انتخاب گزینه ها